Ống Giấy Móc Áo

Ống Giấy Móc Áo

  • Thông số kỹ thuật : 

    - Ống giấy trắng 10', 16', 18' 

    - Ống giấy nâu 10', 16', 18'