Ống Nòng Giấy

Ống nòng giấy

  • Thông số kỹ thuật : 

    Ø :21, 24.5, 25, 27, 28, 30, 35, 40, 43

     

    Ø :45, 50, 54, 58, 60, 65, 70, 75, 77, 80..,